USŁUGI


W oparciu o wieloletnią praktykę naszego zespołu, Kancelaria świadczy usługi w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Współpracujemy ze wspólnotami mieszkaniowymi, agencjami reklamowymi oraz developerami.
Zapewniamy pełną obsługę oraz profesjonalne doradztwo prawne.
Prawo cywilne

Prawo cywilne:

– sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień, ugód i innych aktów prawnych,

– zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji,

– odszkodowania z tytułu niewykonania umowy,

– windykacja należności,

– opinie i porady prawne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

– spory pracownicze,

– dokumentacja pracownicza,

– postępowania w sprawach ZUS,

– opinie i porady prawne,

– zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami wszystkich instancji

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej:

– rejestracja znaków towarowych,

– opinie i porady prawne,

– sporządzanie i weryfikacja umów i porozumień,

– reprezentowanie twórców wobec osób naruszających

Odszkodowania

Odszkodowania:

– odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków drogowych,

– odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów lekarskich,

– odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

– spory z ubezpieczycielami

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze:

– zakładanie spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń,

– obsługa korporacyjna osób prawnych,

– restrukturyzacje i upadłości,

– przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe:

– bieżące doradztwo dla wspólnot mieszkaniowych,

– projekty uchwał i regulaminów,

– windykacja należności,

– sprawy sądowe,

– spory z developerami

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości:

– pomoc przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,

– umowy najmu,

– podziały nieruchomości,

– zasiedzenia,

– postępowania reprywatyzacyjne,

– zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami wszystkich instancji

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe:

– testamenty,

– stwierdzenia nabycia spadku,

– zachowki,

– podziały majątku spadkowego,

– odrzucenia spadku (w tym przez nieletnich)

– zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne:

– rozwody i sepraracje,

– podziały majątku małżeńskiego,

– alimenty,

– pozbawianie i ograniczanie praw rodzicielskich,

– kontakty,

– zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne:

– zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami wszystkich instancji,

– opinie i porady prawne,

– pozwolenia na budowę i procesy inwestycyjne,

– koncesje i zezwolenia

Prawo karne

Prawo karne:

– opinie i porady prawne,

– sporządzenia dokumentów w ramach postępowania karnego,

– zastępstwo w procesie w charakterze pełnomocnika,

– występowanie w procesie w charakterze obrońcy